قوانین و مقرراتتوجه متقاضیان محترم ثبت نام در باشگاه ورزشی آرون را به آیین نامه داخلی باشگاه جلب می نماید.

- اعضا موظف به رعایت کلیه شئونات دینی و اخلاقی می باشند

- بر اساس مصوبه هیئت وزیران استعمال دخانیات در کلیه اماکن ورزشی ممنوع می باشد

- به همراه داشتن ملزومات ورزشی هر رشته از قبیل کفش و لباس ورزشی برای ورزشگاران الزامیست.

- ورود به سالن تنها با به همراه داشتن حوله شخصی، قمقمه یا بطری پلاستیکی آب امکان پذیر بوده، پرسنل موظف به جلوگیری از ورود بدون ملزومات می باشند.

- ورزشکاران موظفند در کلیه جلسات و کلاسها دارای بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی باشند  و شماره آن را به متصدی پذیرش اعلام نمایند.

- رعایت کلیه نکات ایمنی به عهده شخص ورزشکار می باشد. همچنین استفاده صحیح از دستگاهها و تجهیزات ورزشی و نیز امکانات باشگاه موکدا به عهده اعضا می باشند.

- رعایت انظباط فردی و عمومی برای کلیه اعضا الزامی است. از این رو اعضا می بایست از هر گونه شوخی و نیز صحبت کردن با صدای بلند خودداری نمایند.

- رعایت نظافت فردی و نظافت عمومی باشگاه حداقل توقع سایر اعضا از شما بوده و الزامی می باشد.

- ترویج فروش و خرید و استفاده و به همراه داشتن هر گونه دارو مکمل غیر مجاز که از سوی دستگاههای ذیربط ممنوع اعلام گردیده مطلقا مجاز نمی باشد.

- باشگاه هیچ گونه تعهدی به تمدید عضویت اعضاء ندارد و بر اساس ظرفیت سالن و کلاس ها و نیز سیاست گذاری اداره باشگاه این موضوع صورت خواهد پذیرفت.

- شرکت موثر و مدام در کلیه کلاسها و نیز اجرای کامل دستورات مربیان الزامی می باشد.

- پس از ثبت نام شهریه مسترد نمی گردد و نیز جبران جلسات غیبت امکان پذیر نمی باشد.

- اعضاء اکیدا از رها نمودن لوازم و وسایل در محیط باشگاه خودداری نموده و موظف به بازگرداندن وسایل در جای اصلی خود می باشند.

- از به همراه داشتن وسایل قیمتی در سالن خودداری نمایید.

 

آنین نامه

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به سالن ورزشی آرون می باشد