مسابقات فیزیک حوزه شمال شرق استان تهران.

قهرمانی دکتر سعید نجاران در مسابقات فیزیک حوزه شمال شرق استان تهران

مسابقات فیزیکمسابقات شمیرانات مسابقات قهرمانی بدنسازیفیزیکپرورش اندامتمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به سالن ورزشی آرون می باشد