مسابقات جام الماس مالت


 

 

 

 

 

 

 

مسابقات جام الماس مالت( جزیره ای در جنوب ایتالیا) در تاریخ 27 فروردین 1396 با شرایط زیر برگزار می گردد:
بادی بیلدنیگ: 75kg, 80 kg, 85kg, 90 kg, 95 kg, 100kg, Over 100kg
پیشکوستان بادی بیلدینگ: 40-49 Years , Over 50 Years
بادی کلاسیک: 175 cm, 180cm, Over 180 cm
فیزیک: 170 cm, 174 cm, 178 cm, 182 cm, Over 182 cm
پیشکوستان فیزیک: Over 40 Years
قهرمان ماسکولار فیزیک چنانچه رقابت بین بیش از 15 نفر باشد.
اورال های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک کارت حرفه ای خواهند گرفت.

 

 

 

 

 

منبع: خبرگزاری چمپکس نیوز

 

 

بادی کلاسیکبادی بیلدینگ فیزیکاورال پرورش انداممسابقات فرودین IFBBزمان مسابقات جام الماس مالتتاریخ مسابقات جام الماس مالتمسابقات فیزیک و بادی کلاسیکپرورش اندامشرایط شرکت در مسابقات جام الماس مالتتمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به سالن ورزشی آرون می باشد